Pregled kanalizacije z video nadzorno opremo


Servis

Z najsodobnejšo video nadzorno opremo ugotavljamo in odpravljamo morebitne napake v cevovodih.

Storitve
  • pregled cevovoda oz. kanalizacije z video nadzorno opremo – kamero,
  • videoposnetek pregledanega cevovoda v DVD formatu,
  • izdelava poročila,
  • izdelava strokovnega mnenja o vrsti in naravi poškodb ter deformacij,
  • izdelava predloga sanacije poškodb,
  • izdelava digitaliziranih posnetkov kritičnih mest,
  • pranje cevovoda pod visokim pritiskom (WOMA),
  • saniranje deformiranih mest ali celotnih odsekov cevovoda.


Preizkušanje tesnosti kanalizacij in vodovodov
  • preizkušanje tesnosti gravitacijske kanalizacije in objektov,
  • preizkušanje tesnosti kanalizacij in vodovodov po SIST EN 805 ter standardu SIST EN 1091.