Čiščenje kanalizacije


Zamašitev kanalizacije

Zamašitev ali celo okvara kanalizacijskega voda je redka, vendar ko do tega pride, je čiščenje kanalizacije najbolje zaupati strokovnjakom. Vedno smo vam pripravljeni priskočiti na pomoč z našo sodobno opremo in strokovno usposobljenostjo.

Svoje storitve nudimo tako za male stanovanjske objekte kot za večje, mestne kanalizacijske in meteorne razvode.

Telefon:
 041 371 244 ali
 030 718 104 ali
 031 324 103

Storitve
 • čiščenje fekalnih in meteornih kanalizacij s kombiniranim vozilom (WOMA),
 • črpanje grezničnega mulja (greznic) in odvoz na čistilno napravo (v skladu z zakonodajo RS),
 • čiščenje vseh vrst površin (ob razsutju, razlitju itd.),
 • čiščenje vseh vrst kanalizacij v podjetjih v času remonta,
 • čiščenje avtopralnic in odvoz mulja,
 • čiščenje vodnjakov,
 • čiščenje vertikal v večstanovanjskih objektih.


Čiščenje čistilnih naprav
 • prevoz mulja iz čistilnih naprav.

Za gospodinjstva in proizvodne obrate
 • čiščenje odtokov v kuhinjah in kopalnicah.
kanalizacijalovilci

Podjetje VOC Komunala je specializirano za čiščenje vseh vrst maščobnih lovilcev v profesionalnih kuhinjah in gostinskih lokalih ter za čiščenje vseh vrst oljnih lovilcev. Proces čiščenja poteka v skladu s slovensko zakonodajo, ki zahteva primeren strokovni pristop in ustrezno ravnanje z odpadnimi snovmi, ki nastanejo pri postopku.

Storitve
 • čiščenje in črpanje vseh vrst maščobnih lovilcev v profesionalnih kuhinjah in gostinskih lokalih ter odvoz na čistilno napravo (v skladu z zakonodajo RS),
 • čiščenje oljnih lovilcev (nevarnih odpadkov).