O nas

Podjetje VOC Komunala d.o.o. je specializirano za čiščenje kanalizacijskih sistemov in pregledov kanalizacijskih sistemov z video nadzorno opremo. Poleg tega nudimo prenosne wc kabine za gradbišča in prireditve, čistimo maščobne in oljne lovilce, nudimo odvoz mulja iz čistilnih naprav, preverjamo tesnost kanalizacij in vodovodov, čistimo in pometamo cestne površine …

Naše delo združuje dolgoletne izkušnje sodelavcev, ki so znanje nabirali v različnih podjetjih iz panoge. Med zadovoljnimi strankami so mnoga podjetja s širšega celjskega območja. Veseli bomo, če vam bomo lahko priskočili na pomoč.

TEL: 041 371 244 ali 030 718 104 ali 031 324 103


Naše dejavnosti
ostalo

Prenosne wc kabine

Prenosne WC kabine Voc Komunale so vsestransko uporabne in preproste za prenašanje. Kabine ne potrebujejo priključka na kanalizacijo in vodo, saj imajo vgrajene rezervoarje za zbiranje greznice, ki jih po potrebi izpraznimo s servisnimi vozili.

Najem prenosne WC kabine vključuje:
 • najem kabine z standardno opremo (pisoar, toaletna školjka, držalo za toaletni papir),
 • dostavo, postavitev in odvoz kabine,
 • redno črpanje in čiščenje, dezinfekcijo, oskrbo greznične posode z greznično tekočino (za prijeten vonj in zaviranje delovanja bakterij), oskrbo s toaletnim papirjem, odvoz fekalij na komunalno deponijo.

Specifikacija kabine:
Prostornina rezervoarja: cca.210 l
Notranje dimenzije: 100 x 100 x 212 cm
Zunanje dimenzije: 106 x 106 x 233 cm
Teža: 76 kg

Naročilo:
Tel.: 030 718 104 ali 041 371 244 ali 031 324 103
E: info@voc-komunala.si

KANALIZACIJA


Zamašitev kanalizacije

Zamašitev ali celo okvara kanalizacijskega voda je redka, vendar ko do tega pride, je čiščenje kanalizacije najbolje zaupati strokovnjakom. Vedno smo vam pripravljeni priskočiti na pomoč z našo sodobno opremo in strokovno usposobljenostjo.

Svoje storitve nudimo tako za male stanovanjske objekte kot za večje, mestne kanalizacijske in meteorne razvode.

Telefon:
 041 371 244 ali
 030 718 104 ali
 031 324 103

Storitve
 • čiščenje fekalnih in meteornih kanalizacij s kombiniranim vozilom (WOMA),
 • črpanje grezničnega mulja (greznic) in odvoz na čistilno napravo (v skladu z zakonodajo RS),
 • čiščenje vseh vrst površin (ob razsutju, razlitju itd.),
 • čiščenje vseh vrst kanalizacij v podjetjih v času remonta,
 • čiščenje avtopralnic in odvoz mulja,
 • čiščenje vodnjakov,
 • čiščenje vertikal v večstanovanjskih objektih.
kanalizacija

Servis

Pregled kanalizacije z video nadzorno opremo

Z najsodobnejšo video nadzorno opremo ugotavljamo in odpravljamo morebitne napake v cevovodih.

Storitve
 • pregled cevovoda oz. kanalizacije z video nadzorno opremo – kamero,
 • videoposnetek pregledanega cevovoda v DVD formatu,
 • izdelava poročila,
 • izdelava strokovnega mnenja o vrsti in naravi poškodb ter deformacij,
 • izdelava predloga sanacije poškodb,
 • izdelava digitaliziranih posnetkov kritičnih mest,
 • pranje cevovoda pod visokim pritiskom (WOMA),
 • saniranje deformiranih mest ali celotnih odsekov cevovoda.


Čiščenje čistilnih naprav
 • prevoz mulja iz čistilnih naprav.

Preizkušanje tesnosti kanalizacij in vodovodov
 • preizkušanje tesnosti gravitacijske kanalizacije in objektov,
 • preizkušanje tesnosti kanalizacij in vodovodov po SIST EN 805 ter standardu SIST EN 1091.

Za gospodinjstva in proizvodne obrate
 • čiščenje odtokov v kuhinjah in kopalnicah.
Servis

lovilci

Čiščenje maščobnih in oljnih lovilcev

Podjetje VOC Komunala je specializirano za čiščenje vseh vrst maščobnih lovilcev v profesionalnih kuhinjah in gostinskih lokalih ter za čiščenje vseh vrst oljnih lovilcev. Proces čiščenja poteka v skladu s slovensko zakonodajo, ki zahteva primeren strokovni pristop in ustrezno ravnanje z odpadnimi snovmi, ki nastanejo pri postopku.

Storitve
 • čiščenje in črpanje vseh vrst maščobnih lovilcev v profesionalnih kuhinjah in gostinskih lokalih ter odvoz na čistilno napravo (v skladu z zakonodajo RS),
 • čiščenje oljnih lovilcev (nevarnih odpadkov).

Čiščenje cestnih površin

Specialna vozila in oprema za čiščenje cestnih površin predstavljajo pomemben del naših storitev. V prizadevanju za ohranitev okolja uporabljamo ekološki odcejevalnik, ki je namenjen ločevanju trdih delcev in usedlin v meteorni kanalizaciji. S tem zmanjšujemo volumen odpada, pripeljanega na odlagališče, precejena voda pa je ekološko nesporna in jo prečrpavamo v javno kanalizacijo.

Storitve
 • pranje cestnih površin in čiščenje cestnih pripustov,
 • pometanje cestišč in parkirnih prostorov s pometalnikom (5m3),
 • čiščenje peskolovov in reciklaža peska iz peskolovov.
cestnih
PovezaveVOC Ekologija
voc
super-be
stajerski

pic
arso
dars
sta

di
rogla
celje
antena